Voorwoord van de voorzitterOCMW TIELT

Bestuur 
ContactOpeningsurenLigging
Beste bezoeker,Het OCMW heeft een dubbele taak: enerzijds fungeert het als hulpverlener en anderzijds als bestuur. 
Beide taken gaan gepaard met heel wat uitdagingen.

Als hulpverlener wordt het OCMW geconfronteerd met een stijgend aantal vragen om financiële hulp. Het behandelen van deze vragen behoort tot de kerntaken die de federale overheid oplegt aan de OCMW’s. Naast dit wettelijke takenpakket wil het OCMW van Tielt inzetten op efficiënte armoedebestrijding. We doen dit door te werken op de activering en begeleiding van kansengroepen – werk is immers de beste bescherming tegen armoede – en door de kinderarmoede resoluut aan te pakken opdat alle kinderen de nodige kansen krijgen om zich te ontplooien. Ook de toenemende vergrijzing is een uitdaging van formaat, zowel wat het aantal plaatsen in het Woonzorgcentrum, het aantal beschikbare serviceflats, het aanbod aan kortverblijf in Tielt  als wat de ondersteuning van thuiswonende zorgbehoevenden betreft.

De Vlaamse overheid bepaalt dan weer de bestuurlijke aspecten van de OCMW’s. Net zoals de stad, is het OCMW aan zijn eerste beleids- en beheercyclus (BBC) bezig. In mensentaal betekent dit dat de budgetten en het beleid niet langer per jaar worden bepaald maar voor een periode van zes jaar. Daarnaast is een veel grotere budgettaire discipline vereist. De integratie van het OCMW in de stad zal tijdens deze legislatuur worden voorbereid. Deze toenadering is inmiddels al ingezet door de automatische opname van de OCMW-voorzitter in het college van burgemeester en schepenen.

Als voorzitter is het mijn taak een brug te slaan tussen de raadsleden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, die de beleidskeuzes uitstippelen, en de personeelsleden en vrijwilligers die zich dagelijks inzetten en het beste van zichzelf geven.    

De derde zaterdag van elke maand zal ik tussen 10u en 12 u aanwezig zijn in het Sociaal Huis. Indien u een vraag of bedenking hebt, ontvang ik u daar graag. Voor een afspraak op een ander moment kan u mij steeds bereiken via pascale.baert@ocmwtielt.be.

Met vriendelijke groeten

Pascale Baert

Voorzitter OCMW TieltVoorzitter Pascale Baert