Bijzonder Comité van de Sociale Dienst
OCMW TIELT

Bestuur > Bijzonder Comité van de Sociale Dienst
Jasminka Poppe
Christophe Verstraete
Het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) behandelt alle individuele aanvragen voor maatschappelijke dienstverlening van welke aard ook (aanvragen leefloon, financiële steun, budgetbegeleiding, budgetbeheer, voorschotten op uitkeringen, opnames in het woonzorgcentrum en het serviceflat, verwarmingstoelagen, …).

In Tielt bestaat het bijzonder comité uit de voorzitter en zes leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. Het secretariaat wordt waargenomen door het diensthoofd van de sociale dienst. Het comité vergadert minstens één maal per maand. Gezien het individuele karakter van de aanvragen zijn de vergaderingen uiteraard niet openbaar. 
Daarenboven zijn de leden van het comité tot strikte geheimhouding verplicht. 

Bestuur
ContactOpeningsurenLigging

Samenstelling van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst:

- Voorzitter Pascale Baert
- Wendy Malego
- Anne-Marie Hoste
- Jasminka Poppe
- Soetkin Kesteloot
- Christophe Verstraete

Pascale Baert
Wendy Malego
Soetkin Kesteloot
Wendy Malego