Lokaal sociaal beleidOCMW TIELT
Lokaal Sociaal Beleid
Het lokaal sociaal beleid is het resultaat van de acties die OCMW, gemeente, andere overheden, semi-publieke, private en privé organisaties ondernemen om de sociale grondrechten voor iedereen te realiseren. Via de opmaak van een lokaal sociaal beleidsplan worden alle acties gebundeld waarbij een integrale, geïntegreerde en inclusieve aanpak het uitgangspunt vormde. 


Lokaal sociaal beleidsplan 2014-2018
ARMOEDEBESTRIJDING
Het aanpakken en tegengaan van de stijgende armoede in onze stad wordt een belangrijke beleidsoptie de komende jaren.  Het structureel verminderen van de kinderarmoede wordt daarbij een topprioriteit.  Dit gebeurt nu al in onze ontmoetingsruimte 'Luna di Tanneke', op dinsdag- en donderdagvoormiddag in het gebouw van de naschoolse kinderopvang in de Europalaan.
Onze nieuwe aanpak van de armoede hebben we beschreven in onderstaande visietekst.  
Dit is de leidraad voor ons armoedebeleid 2014-2018.

Het lokaal sociaal beleidsplan 2014-2018Lokale welzijnsraad
Een van de belangrijke actiepunten in het lokaal sociaal beleidsplan 2008-2013 was de oprichting van een lokale welzijnsraad. De lokale welzijnsraad heeft als belangrijkste taak de implementatie van het lokaal sociaal beleidsplan op te volgen en adviezen te geven over de concrete uitvoering. De lokale welzijnsraad heeft een sturende, adviserende en overlegfunctie.
De algemene vergadering is samengesteld uit vertegenwoordigers van tal van welzijnsorganisaties en -diensten die een werking in Tielt ontplooien.
> Lijst leden lokale welzijnsraad
> Formulier kandidatuur lokale welzijnsraad
> Statuten lokale welzijnsraad

Overzicht van uitgebrachte adviezen Lokale welzijnsraad:
Advies adviesraad personen met een handicap
Advies opvolging lokaal sociaal beleid
Advies gezondheidspreventie
ContactOpeningsurenLigging