Serviceflats Residentie Ampe
OCMW TIELT
Woonzorg > 
Serviceflats Residentie Ampe


Voorstelling Het serviceflatgebouw Residentie Ampe, 
Deken Darraslaan 19, wordt beheerd door 
het OCMW.
Het gebouw bestaat uit 30 serviceflats en één gemeenschappelijke ruimte.
Er is een tuin met ruimte voor barbecue en een terras.
De serviceflats zijn verdeeld over het gelijkvloers en twee verdiepingen met telkens 10 appartementen.
In Residentie Ampe ligt de klemtoon meer op zelfstandig wonen.
Met een extra dienstenpakket – waarvan men zelf kiest waarop men beroep wenst te doen - wordt er gestreefd naar een verhoging van comfort en leefkwaliteit.
Wat de ontspanningsmomenten betreft, kunnen de bewoners van de serviceflats aansluiten op de gezamenlijke activiteiten van het woonzorgcentrum.

Informatie

Wat ?

Een flat bestaat uit : 
 • een living met voorzieningen voor televisie en telefoon;
 • een open keuken met elektrische kookplaat, een afzuigkap, een uitgietbak, opbergkasten, koelkast;
 • één slaapkamer met ingebouwde kast;
 • een badkamer voorzien van sanitaire inrichting bestaande uit toilet, bad en wastafel;
 • terras of balkon;
 • een persoonlijke berging (in de kelder);
 • ieder flat is uitgerust met rookdetectie en een alarm-oproepsysteem.

De meerwaarde van het wonen in “Residentie Ampe” is:
 • zelfstandig en privaat wonen binnen een aangepaste, veilige en comfortabele omgeving;
 • een permanent oproepsysteem dat bijstand verleent in noodsituaties;
 • de mogelijkheid om, tegen betaling, het middagmaal en/of ontbijt en avondmaal aan huis te        laten brengen;
 • sociale en administratieve ondersteuning;
 • deelname aan activiteiten van het woonzorgcentrum;
 • de onderhoudsdienst van het OCMW staat ter beschikking voor kleine herstellingswerken of       technische problemen.

Voor wie ?

Het flatgebouw staat open voor valide of nog voldoende zelfredzame 65-plussers zowel voor echtparen, samenwonenden als alleenstaanden.
Bij echtparen moet minstens één van beiden voldoende zelfredzaam zijn.
Het serviceflatgebouw biedt huisvesting aan ouderen die zelfstandig zijn waarbij de filosofische, godsdienstige of politieke overtuiging van elke bewoner volkomen geëerbiedigd wordt. 
De bewoners kunnen facultatief beroep doen op de ter beschikking gestelde dienstverlening.

Prijs

BASISHUURPRIJS
alleenstaanden22,45euro per dag
echtparen28,81euro per dag

In deze dagprijs zit eveneens vervat:
-verbruik van water, elektriciteit en verwarming;
-TV-distributie;
-de brandverzekering en aanverwante risico's (ook voor persoonlijke inboedel);
-sociale en administratieve ondersteuning;
-oproepsysteem;
-onkosten en onderhoud gemeenschappelijke ruimten en tuin.

SUPPLEMENTEN VOOR BIJKOMENDE DIENSTVERLENING
schoonmaak 31,50 /per week/ per flat
middagmaal  3,47 euro per dag / per persoon
ontbijt en avondmaal 2,97 euro per dag / per persoon
was en linnen: kostprijs volgens individuele factuur van externe wasserij 

Extra
Opdrachtverklaring
Huishoudelijk reglement


Terug naar overzicht Woonzorg
Woonzorg
ContactOpeningsurenLigging

Contactgegevens Serviceflats Residentie Ampe
Deken Darraslaan 19  /  8700  Tielt  
Tel.: 051 42 79 70  /  Fax: 051 40 76 69
rvtdekendarras@ocmwtielt.be
De contactpersonen zijn te bereiken in het woonzorgcentrum Deken Darras 
Schependomstraat 4, 8700 Tielt 
Contactpersonen:
Hilde Van Maele , directeur
Lies Derluyn, maatschappelijk werker
Hilde Van Maele
Raf Vansteenkiste