ArbeidsbegeleidingOCMW TIELT
Sociale Dienst  >arbeidsbegeleiding
Lokale werkwinkel – OCMW-arbeidsbegeleiding

Werk is één van de belangrijkste middelen om geïntegreerd te zijn in de samenleving. Het OCMW hecht dan ook veel belang aan de intensieve begeleiding naar werk van personen die het moeilijk hebben om op eigen kracht werk te vinden.

De arbeidsbegeleider van het OCMW begeleidt werkzoekenden naar een geschikte job. Daartoe zal de arbeidsbegeleider eerst een goed zicht proberen te krijgen op wie de werkzoekende is, wat hij kan en wat hij wil. Samen met de werkzoekende wordt gezocht naar jobs waarvoor hij in aanmerking komt of naar een passende opleiding. De arbeidsbegeleider zoekt mee naar oplossingen voor mogelijke belemmeringen om aan de slag te gaan. 

Personen die genieten van het leefloon kunnen door het OCMW tewerkgesteld worden (het zogenaamde art. 60, §7). Een dergelijke tewerkstelling kan binnen het OCMW (vb. in het woonzorgcentrum Deken Darras) maar kan ook in een externe dienst (vb. de Kringwinkel). De arbeidsbegeleider van het OCMW zal de personen die werken als art.60, §7 opvolgen zodat zij kunnen doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt.
Sociale dienst
Contactgegevens sociale dienst
Deken Darraslaan 17  /  8700  Tielt
Tel.: 051 42 79 10  /  Fax 051 42 79 20
sociale.dienst@ocmwtielt.be
Openingsuren:
Ma tem vrij: 9.00 - 12.00u
Ma en Di : 13.30u - 17.00u      Do : 13.30u -18.00u
Wo en Vr  in de namiddag gesloten

ContactOpeningsurenLigging

Contactgegevens sociale dienst
Deken Darraslaan 17  /  8700  Tielt
Tel.: 051 42 79 10  /  Fax 051 42 79 20
sociale.dienst@ocmwtielt.be
Openingsuren:
Ma tem vrij: 9.00 - 12.00u
en enkel op do in de namiddag: 13.30u -18.00u