Maatschappelijke hulp
OCMW TIELT
Sociale Dienst  > Maatschappelijke hulp
Wat? 

Naast het recht op maatschappelijke integratie in de vorm van het leefloon of een tewerkstelling, kan het OCMW ook maatschappelijke hulp bieden die aangepast is aan uw specifieke situatie. Dit recht op maatschappelijke hulp geldt ook voor mensen die niet aan de voorwaarden van het leefloon voldoen. 

Deze dienstverlening heeft tot doel om eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

Elk OCMW beslist zelf welke vorm van hulpverlening zij het meest geschikt vindt. Het kan gaan om:
-maandelijkse financiële steun (al dan niet gelijk aan het leefloon);
-éénmalige financiële steun;
-een crisisopvang of tijdelijk onderkomen;
-een voorschot op een uitkering;
-tussenkomst in medische kosten
-tussenkomst in de huishuur of huurwaarborg
-

Voorwaarden
Het OCMW bepaalt welke voorwaarden er aan de specifieke hulpverlening zijn verbonden.

Hoe aanvragen? 
Maatschappelijke dienstverlening kunt u aanvragen bij de sociale dienst van het OCMW. 
Een maatschappelijk werker zal de aanvraag bekijken en deze voorleggen aan het Bijzonder Comité voor de  Sociale Dienst of in dringende gevallen aan de voorzitter.

> Naar sociale dienst.


Sociale dienst
Contactgegevens sociale dienst
Deken Darraslaan 17  /  8700  Tielt
Tel.: 051 42 79 10  /  Fax 051 42 79 20
sociale.dienst@ocmwtielt.be
Openingsuren:
Ma tem vrij: 9.00 - 12.00u
enkel op do in de namiddag: 13.30u -18.00u
ContactOpeningsurenLigging