Socio - culturele participatieOCMW TIELT
Sociale Dienst  > 
socio-culturele participatie

Deelname aan het sociale, culturele en sportieve leven verhoogt de kwaliteit van het leven. Die vormen van maatschappelijke participatie zorgen immers voor een zinvolle invulling van de vrije tijd. Het vervult de behoefte om mee te kunnen en mee te doen aan het maatschappelijk leven. Door participatie komt u in contact met andere mensen en kan u uzelf verder ontplooiien.
Het OCMW ziet het dan ook als haar taak om mee te werken aan de doelstelling om zoveel mogelijk mensen te laten participeren in onze maatschappij.

Vrijetijdscheques
Steunpunt vakantieparticipatie
Tussenkomst in het kader van socio-culturele participatie

Vrijetijdscheques
De vrijetijdscheques in Tielt zijn een initiatief van het stadsbestuur. Doelstelling is o.a. om kansarmen en maatschappelijk kwetsbare groepen te integreren in het socio-culturele leven. De vrijetijdscheques kunnen aangekocht worden bij het stadsbestuur van Tielt. 
De cheques kunnen gebruikt worden voor de betaling van alle vrijetijdsactiviteiten georganiseerd door de stedelijke jeugddienst, de stedelijke sportdienst, het cultuurcentrum Gildhof, de stedelijke openbare bibliotheek, de dienst Toerisme en het dienstencentrum Beukenhove. Ook diverse Tieltse verenigingen (jeugd- en sportverenigingen, socio-culturele organisaties) aanvaarden de vrijetijdscheques als betaalmiddel.
Inwoners van Tielt die behoren tot een maatschappelijke kwetsbare doelgroep kunnen vrijetijdscheques bekomen via het OCMW. De aanvraag daarvoor gebeurt via de organisatie waarbij de persoon is aangesloten of via de sociale dienst van het OCMW.


Steunpunt vakantieparticipatie
Er een dagje tussenuit zijn doet deugd, geeft energie, bezorgt u een goed humeur. Iedereen verdient het om af en toe eens een stapje in de wereld te zetten, om nieuwe ideeën op te doen, een andere sfeer op te snuiven of gewoon een leuke dag te beleven.
Een daguitstap met de kleinkinderen naar de zoo, een museumbezoek met vrienden, een uitstap naar Bokrijk, of een weekje met uw gezin naar de kust… . Het is niet goedkoop. 

Het Steunpunt Vakantieparticipatie maakt daguitstappen en vakanties mogelijk voor mensen met een laag inkomen. Via het Steunpunt Vakantieparticipatie kunnen mensen met een laag inkomen immers genieten van een sociaal tarief voor tal van daguitstappen en meerdaagse vakanties in Vlaanderen.
Dit sociaal tarief is er voor iedereen die van het OMNIO-statuut geniet of waarvan het inkomen onder de Europese armoedegrens valt. Het OMNIO-statuut kunt u aanvragen bij uw ziekenfonds. Naast een verhoogd tegemoetkoming in de gezondheidskosten krijgt u ook tal van andere kortingen of sociale tarieven. De Europese armoedegrens ligt op 878 euro per maand voor een alleenstaande. Per bijkomende volwassene (vanaf 14 jaar) moet u daar nog eens 439 euro bijtellen. Per bijkomend kind onder de 14 jaar moet u 263 euro bijtellen.

Denkt u in aanmerking te komen voor het sociaal tarief en wilt u genieten van een daguitstap of een vakantie. Aarzel dan niet om uw aanvraag te doen in het Sociaal Huis Tielt.
In het Sociaal Huis liggen brochures met de talrijke aanbiedingen waaruit u een keuze kunt maken. De medewerkers helpen u graag verder en zullen, indien u in aanmerking komt, de aanvraag voor u verder afhandelen. Breng bij uw aanvraag wel een bewijs van OMNIO-statuut mee (een klevertje van het ziekenfonds) of een bewijs van inkomen, zodat alles onmiddellijk kan in orde gebracht worden.
U kan uw aanvraag ook rechtstreeks doen bij het Steunpunt Vakantieparticipatie via www.vakantieparticipatie.be of via het gratis telefoonnummer 1700.


Tussenkomst in het kader van socio-culturele participatie
Is er geen mogelijkheid om met vrijetijdscheqes te betalen om te kunnen deelnemen aan het sociale, culturele en sportieve leven, dan kunnen cliënten van het OCMW een tussenkomst van het OCMW aanvragen. Deze tussenkomst kan betrekking hebben op bijvoorbeeld:  
  •  het lidmaatschap bij een sportclub 
  •  inschrijvingsgeld bij de muziek- of kunstacademie 
  •  uitzonderlijke schoolkosten (bijvoorbeeld deelname bosklassen) 
  •  uitstappen en toegangsticketten voor musea, tentoonstellingen, recreatieparken edm
  •  culturele of sportieve participatie 
  •  initiatieven die de digitale kloof verkleinen


Sociale dienst
Contactgegevens sociale dienst
Deken Darraslaan 17  /  8700  Tielt
Tel.: 051 42 79 10  /  Fax 051 42 79 20
sociale.dienst@ocmwtielt.be
Openingsuren:
Ma tem vrij: 9.00 - 12.00u
Enkel op Do in de namiddag: 13.30u -18.00u

ContactOpeningsurenLigging