Woonzorgcentrum Deken Darras 
OCMW TIELT
Woonzorg > 
WZC Deken Darras

> Voorstelling Het woonzorgcentrum Deken Darras gelegen te Tielt, 
Schependomstraat 4, wordt beheerd door het OCMW.Wonen in het woonzorgcentrum Deken Darras staat synoniem voor genieten van kwaliteit in huisvesting, verzorging, begeleiding en voeding. 
Het is een instelling die zeer veel mogelijkheden en faciliteiten biedt voor zowel semi-valide als zorgbehoevende bejaarden.  Het rusthuis stelt 180 knusse eenpersoonskamers ter beschikking.

Een team verpleegkundigen en verzorgenden staat in voor de dagelijkse verzorging en biedt daarnaast aan de bewoners alle nodige hulp bij de activiteiten van het dagelijks leven.

De bewoners ontmoeten elkaar in de leefruimten of polyvalente zaal, waar ze ook bezoekers kunnen ontvangen.
Twee groepen van 18 kamers zijn voorbehouden voor dementerende ouderen.
Een kapsalon en een kinélokaal behoren tot de up-to-date accommodatie.

In het woonzorgcentrum staan fijn bereide en gevarieerde schotels op het menu. 
Indien nodig worden dieetmaaltijden of aangepaste maaltijden (puree, gesneden of gemalen vlees, ..) aangeboden. 

De residenten van het woonzorgcentrum Deken Darras getuigen dat het respect voor de mens met zijn verleden, het waarborgen van de individuele vrijheid en het verlenen van inspraak in hun leefgemeenschap geen ijdele woorden zijn.
Een bewonersraad komt driemaandelijks in vergadering samen en met familieleden van dementere ouderen wordt veel contact gelegd.

Directie en personeel spelen in op de behoeften van elk van de bewoners, in zoverre die in de ruimere organisatie kunnen worden ingepast. 

De bewoners genieten een maximale vrijheid. 
Ze kunnen onbeperkt bezoek ontvangen of op stap gaan.

Sfeervolle momenten in het tehuis zijn er genoeg : maandelijkse verjaardagsfeestjes , nieuwjaars- en carnavalsfeest en dergelijke meer zorgen voor een brok onmisbaar amusement. 
Ook individuele activiteiten zoals hand- en voetverzorging, snoezelen en ergotherapie in kleinere groepen behoren tot het aanbod.

Dit alles wordt mogelijk gemaakt door een uitgebreide personeelsploeg, gecoördineerd door de directeur.
(Hoofd)verpleegkundigen, bejaardenhelp(st)ers, maatschappelijk werker, ergotherapeuten, animatrice, kinesitherapeuten, koks en keukenpersoneel, technisch personeel, onderhoudspersoneel en administratief personeel vullen de loonlijst.


Bijkomende informatie

Opdrachtverklaring

> Huishoudelijk reglement

> Darrasnootje


Terug naar overzicht Woonzorg
Contactgegevens Woonzorgcentrum Deken Darras 
Schependomstraat 4  /  8700  Tielt  
Tel.: 051 42 79 70  /  Fax: 051 40 76 69
rvtdekendarras@ocmwtielt.be
Openingsuren: Maandag t.e.m. vrijdag: 
8.00 - 12.00u en 13.00 - 17.00u
Contactpersonen:
Hilde Van Maele , directeur
Lies Derluyn, maatschappelijk werker
Woonzorg
Hilde Van Maele
Raf Vansteenkiste
ContactOpeningsurenLigging